Адрес: С.Оброчище

Териториален обхват: Стара Загора

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Print Friendly, PDF & Email