Териториален обхват: Видин

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Видин, ул. „Дунавска“ № 32 ет. 1  тел. 094/601 225

Sova-7ЕТ „Сова-7 – Валентин Борисов“ е регистрирана през 1990 г. във Видин. Притежава Лиценз № 1038/05.01.2007 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Видин. Предмет на дейност на фирмата са  търговия, включително комисионна и разносна, посредническа дейност, ресторантъорство, строително-монтажна дейност и ВиК услуги, хотелиерство, транспортни услуги, автосервизни услуги, заваръчна дейност, социални дейности – доставчик на социални услуги и др. Собственик на фирмата е Валентин Кирилов Борисов.

Print Friendly, PDF & Email