Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Козлодуй 3320 жк. 2 А, бл.2, вх. А, ет.1, ап.3 тел.: 0973/80568 факс: 0973/80627

е-mail: lstoyanov@kozloduy.orbitel.bg

sot-911Фирмата е регистрирана на 21.02.1992 г. с решение на Врачански окръжен съд по фирмено дело № 276 с основен предмет на дейност – охрана на обекти, собственост на физически и юридически лица. СОТ – 911 притежава национален лицевз за охрана № 133/01.06.2004 г., издаден от ДНСП. Фирмата извършва дейността си основно на територията на община Козлодуй, където охранява над 600 обекта. От 1999 г. СОТ – 911 е корабособственик на М/К „Панайот Волов“ и две баржи за превоз на генерални товари по река Дунав с обща товароносимост 2500 тона. За извършване на международния транспорт притежава лиценз за транспорт по вътрешните водни пътища на Европа, издаден от Министерството на транспорта и съобщенията. Собственик и управител на фирмата е Лъчезар Стоянов.

Print Friendly, PDF & Email