Териториален обхват: Бургас

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Бургас,

Ob6to_logoЕТ „Симекс-ЕС – Стоян Милков“ е регистрирана през 1990 г. в Бургас. Притежава Лиценз № 91/12.05.2004 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Бургас. Фирмата извършва доставка, търговия, изграждане и поддържане на сигнално-охранителни системи, физическа охрана на обекти на физически и юридически лица, охрана със СОТ и др. Фирмата се представлява от Стоян Иванов Милков.

Print Friendly, PDF & Email