Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, (поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове)

Адрес: Плевен, кв. ДРУЖБА, бл. 214, вх. Г, ет. 1, ап. 1

ЕТ СИЛГЕН – АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ e дружество с ограничена дейност, което се занимава със сервизно обслужване на пожарогасители и пожарогасителни системи. Управител е Александър Александров.

Print Friendly, PDF & Email