Териториален обхват: Русе

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Русе, 7020, ул. „Сан Стефано“ № 6, вх. Б  тел.: 082/824 465  е-mail: securiti_s@mail.bg

Ob6to_logoЕТ „Сикюрити-С – Илия Сяров“ е регистриран през септември 1989 г. в Русе. Притежава Лиценз № 948/20.11.2006 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Русе. Фирмата извършва охранителни и детективски услуги, видеонаблюдение и видеозапис, видео и фото заснемане, организиране на развлекателни събития и др. Собственик на фирмата е Илия Спиров Сяров.

Print Friendly, PDF & Email