Адрес: Кричим

Териториален обхват: Пловдив

Дейности по ЗМВР: сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители

Print Friendly, PDF & Email