Териториален обхват: Перник

Дейности по ЗМВР: (поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове)

Адрес: Перник,ул. Струма, бл. 30 ап. 33 тел: 0888 / 633 586, e-mail: rumtronik_art@abv.bg

Ob6to_logo211-250x250ЕТ Румен Димитров – Румтроник е фирма, която се занимава с основна дейност проектиране, изграждане и поддъжка на пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове. Фирмата предлага цялата гама услуги, свързани с пожароизвестителни инсталации и извършва всичко свързано с проектирането, подготовката на цялата документация по проекта, инсталация и пуск на системите, както и последваща поддръжка и профилактика на същите. Фирмата разполага с разрешение за за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност №Р-4 от 21.05.2012 г. Управител е Румен Димитов.

Print Friendly, PDF & Email