Териториален обхват: Русе

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Русе, 7015 жк. “Дружба 3”, бл. 45, вх. Д, Ет. 2, ап. 6, тел.: 082/582787  GSM: 0878 253004;  0878 253005; е-mail: aosprista@abv.bg

http://aosprista.hit.bg

ruseФирма „Приста“ ЕТ е регистрирана в Русенски окръжен съд по фирмено дело N 1886/1995г. с решение N2800/25.10.1995 г. Фирмата притежава Лиценз за извършване на частна охранителна дейност № 310/18.08.2004 г.,издаден на основание чл.4 от ЗЧОД. В годините от нейното създаване АОС ”Приста” извършва консултантски услуги в сферата на охранителната дейност – изготвяне на идейни проекти за физическа охрана на обекти,конфигурации за охрана чрез СОТ и системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа,пожароизвестяване. През 2004 г. “Приста” получава Лиценз за извършване на частна охранителна дейност и започва да работи самостоятелно в тази област.Благодарение на завоювания висок авторитет и лоялност в извършваната дейност,за този  период АОС ”Приста” успя да се утвърди и заеме достойно място сред водещите в Русе и региона фирми, занимаващи се със сродна дейност.

Print Friendly, PDF & Email