Териториален обхват: Благоевград

Дейности по ЗМВР: противопожарно обезопасяване, сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители

Адрес: Петрич, 2900, „Битоля“ № 10, вх. А

Ob6to_logoЕТ „Прилеп – Костадин Димитров“ е регистрирано през февруари 2011 г. в Петрич. Основен предмет на дейност е търговия на стоки или други вещи в първоначален, преработен или друг вид, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, вкл. изграждане на противопожарни инсталации. Собственик на фирмата е Костадин Борисов Димитров.

Print Friendly, PDF & Email