Териториален обхват: Кърджали

Дейности по ЗМВР: сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители

Адрес: Крумовград, 6900 ул. „Орфей“ № 2 тел.: 03641/2086

Ob6to_logoЕТ „Парапанов – Виктор Парапанов“ е регистриран през май 1994 г. в Кърджали. Вписан е под № № Р-5/13.06.2012 г. в Регистъра с издадено разрешение за осъществяване на дейности по пожарна безопасност и сервизно обслужване. Предмет на дейност на фирмата са превоз на хора и товари, търговия-вътрешна и външна, производство на стоки с цел продажба, туризъм-вътрешен и външен, шивашки и плетачни услуги, фризъорски услуги, тенекеджийски, бояджийски, авторемонтни услуги, пътни услуги-пътна помощ, строителни услуги, ресторантъорство и хотелиерство, разкриване на валутни бюра. Управител на фирмата е Виктор Стоилов Парапанов.

Print Friendly, PDF & Email