Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Батак, 4580 пл. Освобождение № 2 тел.: 03553/3218 факс: 03553/3367

e-mail: npk_b@dir.bg

ET-NPKЕТ „НПК – Никола Климентов“ притежава Лиценз № 446/30.11.2004 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Притежава сертификат по ISO 9001:2008. Фирмата е специализирана за охрана и сигурност – предлага монтиране и охрана със сигнално-охранителни системи, въоръжена и невъоръжена физическа охрана. Работим при поемане на 100% финансова и имуществена отговорност. Собственик и управител е Никола Климентов.

Print Friendly, PDF & Email