Териториален обхват: Варна, Добрич, Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари

Адрес: Варна, ул.“Цар Симеон І“ №9  телефони: 052/63-13-63; 052/606-638; GSM-088/8306-550  FAX: 052/604-579

е-мail: office@nik-pol.com

www.nik-pol.com

ник-пол оодДетективска и охранителна агенция „НИК-ПОЛ“ Варна е сьздадена през 1990 г. от бившия оперативен работник по криминална линия Николай Георгиев и е една от първите в страната с подобна дейност. Притежава един от първите лицензи, издадени за охранителна дейност (серия Р № 0000106/94 г.). Дейността на ДОА „НИК-ПОЛ“ Варна обхваща широк спектьр от услуги в областта на охраната и сигурността. ДОА“НИК-ПОЛ“ е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2008 и в процес на сертификация по стандарт OHSAS 18001:2007

Print Friendly, PDF & Email