Адрес: Велики Преслав

Териториален обхват: Шумен

Дейности по ЗМВР: сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители

Print Friendly, PDF & Email