Адрес: Червен бряг

Териториален обхват: Плевен

Дейности по ЗМВР: сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители

Print Friendly, PDF & Email