Териториален обхват: Търговище

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Търговище,  7700, кв. „Запад“ , бл. 5, вх. Г, ет. 3, ап. 62  тел. 0601/63 923

Ob6to_logoЕТ „Йо Тан – 999 – Йото Йотов“ е регистрирана през април 1999 г. в Търговище. Притежава Лиценз № 221/25.06.2004 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Търговище. Фирмата извършва доставка, търговия, изграждане и поддържане на сигнално-охранителни системи, физическа охрана на обекти на физически и юридически лица, охрана със СОТ и др. Управител на фирмата е Йото Методиев Йотов.

Print Friendly, PDF & Email