Териториален обхват: Пловдив

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Пловдив, район Южен, п.код 4004, ул. „Цветарска“ № 11 тел. 032/672 211

Gard_security1ЕТ „Гард секюрити – Йордан Петков“ е регистрирана през ноември 2005 г. от Окръжен съд – Пловдив. Притежава Лиценз № 732/28.12.2005 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Пловдив. Предмет на дейност на фирмата са охранителна дейност, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство, в това число селскостопанска продукция, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и транспортни сделки, складови сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти и др. Собственик на фирмата е Йордан Андонов Петков.

Print Friendly, PDF & Email