Адрес: с. Трудовец

Териториален обхват: София

Дейности по ЗМВР: сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители

Print Friendly, PDF & Email