Адрес: с. Езерче

Териториален обхват: Плевен

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Print Friendly, PDF & Email