Териториален обхват: София – град

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, 1220 ул. „Рударка“ 2  тел.: 02/417 8337  GSM: 0896 823 296

BarakudaEТ „Баракуда – Юлиян Найденов“ притежава Лиценз № 1557/01.12.2010 г. за извършване на ЧОД на територията на град София. Извършва физическа охрана на юридически и физически лица и тяхното имущество; осигуряване безопастност; организира охрана и охранителни мероприятия на територията на цялата страна. Създава системи за фирмена и лична сигурност, чрез изготвяне на методи в управлението на предприятия, фирми и лични дености на физически и юридически лица. Участва в изготвянето на вътрешнофирмени нормативни документи и практики с цел вътрешна и външна защита на продукта.

 

 

Print Friendly, PDF & Email