Адрес: с. Басарбово

Териториален обхват: Русе

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Print Friendly, PDF & Email