Адрес: с. Брусен, Общ. Мездра

Териториален обхват: Враца

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Print Friendly, PDF & Email