Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, тел. 02/962 5037, 02/622 926

Ob6to_logoЕТ „Агенция Дага – С – Георги Ананиев“ притежава Лиценз № 443/30.11.2004 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Извършва физическа и техническа охранителна дейност, изготвяне на бизнес и приватизационни оценки, детективски услуги, производство на специални облекла за охрана, търговска дейност.

Print Friendly, PDF & Email