Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, 1434, бул. „Симеоновско Шосе“ № 115 , тел: 870 10 18; GSM: 0888 80 84 80 ; 0897 68 68 58

http://www.espol-sot.net/

Espol SecurityФирма “Еспол Секюрити – СОТ” ЕООД е регистрирана в СГС на 25.09.2002 г. по Ф.Д. № 8303. Лицензирана за извършване на частна охранителна дейност – Лиценз № 752/30.01.2006 г. /безсрочен/. Притежава Разрешение за ползване на индивидуално определен радио-честотен ресурс № 120-03314/03.08.2006 г. и  № 00780/31.07.2008 г. Притежава Сертификат  № 052/26.10.2007 г. за „Управление на качеството на организацията съответстващо на изискванията на стандарта” – ISO 9001/2000. В “Еспол Секюрити – СОТ” ЕООД са изградени мобилни групи за реакция и контрол. Те действат на територията на София , Плевен , Дупница , Враца , Монтана и Видин. С физическа охрана фирмата охранява обекти и в други региони на страната. Собственик и управител на компанията е Милко Симеонов Съйков.

Print Friendly, PDF & Email