Териториален обхват: Русе Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица Дейности по ЗМВР: (поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове)

АдресРусе, бул. Цар Освободител 86, бл. Афродита, вх. 2, ет. 5; тел; 088 8731122 Ob6to_logo21

 

Ес Си Ес ООД се занимава с охранителна дейност и поддържане и обслужване на пожарогасителни системи. Фирмата притежава лиценз №1455 от 18.11.2009 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на гр. Русе и лиценз №99 от 19.05.12 г. за разрешително а търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност. Управител на фирмата е Стоян Станчев.

Print Friendly, PDF & Email