Адрес: с. Лесичери

Териториален обхват: Велико Търново

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Print Friendly, PDF & Email