Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, район „Младост“, п.код 1784, ж.к. „Младост“, бл. 73, вх. 8, ет. 7, ап. 44

Ob6to_logo„Ес Би Джи Секюрити“ ЕООД е регистрирано през ноември 2011 г. в София. Притежава Лиценз № 2500/29.04.2013 г. заизвършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Извършва охрана на имущество на физически и/или юридически лица. Собственик и управител на фирмата е Бранимира Минчева Давидова.

Print Friendly, PDF & Email