Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Дейности по ЗМВР: поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: София, 1510, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Теофил Ганев“ № 5 Б

 

Enigma Gard

Историята на Енигма ГАРД води началото си от 1997 г.

Енигма ГАРД съсредоточава усилия в сферата на проектирането, доставката, изпълнението, продажбите на едро и дребно и сервизно поддържане на системите за сигурност. 

Енигма ГАРД предлага  охранителна техника и гаранционен и след гаранционен сервиз за всички внасяни продукти.

Print Friendly, PDF & Email