Териториален обхват: София – град

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, район „Люлин“, п.код 1309, ж.к. „Люлин“, бл. 982, вх. Б, ет. 6, ап. 36 GSM: 0889 233 060

е-mail: roziroz@b-trust.org

Emvira„Емвира“ ООД е регистрирана през април 2003 г. в София. Притежава Лиценз № 873/01.08.2006 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на София. Основният предмет на дейност на фирмата е охранителна и детективска дейност. Извършва всякакъв вид охранителна дейност с невъоръжена и въоръжена охрана, лична охрана на физически лица, охрана на имущество на физически и юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари. Управител на дружеството е Радослав Петков Ангелов.

Print Friendly, PDF & Email