12Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, (поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове)

Адрес: София, гр. София, 1303, ул. Брегалница №76, телефон 02 / 44 35 909

ЕМ СИ ЕЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД предлага пълна гама от системи за сигурност, съчетани в оптимални решения, проектирани съобразно специфичните потребности, изискванията и финансовите възможности на всеки един клиент. Фирмата притежава разрешение № 116/21.05.2012 г. за противопожарно обезопасяване при експлоатация на обекти на територията на Р. България. Управител на фирмата е Деница Пенева.

Print Friendly, PDF & Email