Териториален обхват: Благоевград, Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия

Адрес: Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ № 77 тел./факс: 073/830023

гр. Разлог площад „Преображение“ №1  ет.7  тел./факс: 0747/80020 GSM: 0887 601 820  и 0897 820 145

e_mail: peneasix@mail.bg

http://elos-security.hit.bg/

elos_30Фирма „ЕЛОС“ ООД е регистрирана през 1989 г. по фирмено дело №626/89 на Софийски градски съд. Същата разполага с надлежен лиценз за осъществяване на охранителна дейност с № 356 от 02.09.2004 г. издаден от ДНСП, валиден за територията на цялата страна. Във фирмата работят висококвалифицирани служители, които имат познания и притежават умения за бърза ориентация и адекватни действия в екстремни ситуации, които все по-често съпътстват напрегнатото ни ежедневие. Ръководството на фирмата се осъществява от квалифицирани бивши офицери от МВР, придобили специална подготовка в страната и чужбина. Дружеството разполага с необходимото бойно (гладкоцевно и нарезно) и газово оръжие, помощни средства (белезници, палки и др.) , средства за комуникация, средства за защита, необходимите превозни средства, служебни кучета за охрана на обекти и др. Служителите на фирмата водят подготовката си в клуб по източни бойни изкства „Асикс“ – гр. Разлог, който е организатор на международен турнир по карате купа „Пирин“ – Разлог от веригата „Млади приятели на полицията“. Изпълнителен директор на фирмата е Пене Алексиев.

Print Friendly, PDF & Email