Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Враца, 3000, ж.к. „Дъбника“, ул. „Славянска“ кв.124 офис 13 ет .2

GSM: 0879 377 573, 0879 377 673, 0878 649 555  e-mail: e_t_security@abv.bg

http://elitteamsecurity.com

Elit-tim-security„Елит – тим – секюрити“ ЕООД е регистрирано през декември 2012 г. във Враца. Притежава Лиценз № 2455/07.03.2013 г. за извършване на частна охранителна дейносдт на територията на цялата страна. Фирмата извършва доставка, търговия, изграждане и поддържане на сигнално-охранителни системи, физическа охрана на обекти на физически и юридически лица, охрана със СОТ и др. Освен обичайните услуги за дейности, фирмата е иноватор в охраната на малки населени райони (села) и общини, земеделски площи както и при консултации на физически и юридически лица, относно сигурността на фирмата и тяхното семейство. Дружеството разполага с обучени технически групи осигуряващи възможност за монтаж на специални технически средства на клиенти: монтаж на СОТ, обследване на входовете, изходите и рисковите участъци на даден обект, видеонаблюдение и др. Собственик и управител на дружеството е Йордан Енчев Алексиев.

Print Friendly, PDF & Email