Териториален обхват: Габрово, Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Габрово, ул. Тракия № 8, ет. 1, тел. 066801992   GSM: 0888314634  е-mail: elitsecurity@edasat.com

elit security gabrovoАгенция за сигурност и охрана „Елит секюрити“ Габрово е създадена през 1994 г. Има лиценз за извършване на частна охранителна дейност от 2 януари 2001 г. Основните направления на дейност на фирамата се свеждат до лична охрана, охрана на имущество, обекти на железопътния транспорт, инкасова дейност и детективски услуги. Във фирмата работят бивши служители на МВР с богат професионален опит. Управител на фирмата е Тихомир Михов Гълъбов.

Print Friendly, PDF & Email