Териториален обхват: Силистра

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на ценни пратки и товари

Дейности по ЗМВР: поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 2 тел.: 086/82 40 11 факс: 086/82 40 12 GSM: 0886 773 012

e-mail: elektra_sod@abv.bg

http://elektra-sod.net

Elektra-2“ЕЛЕКТРА-СОД” ООД е регистрирана през 1995 г. Притежава Лиценз №151/03.06.2004 г. за ЧОД. Фирмата е изградила и ползва собствен дежурен и контролен център, в който са разположени централните компютри за визуализация, архивиране, статистика и контрол на сигнали. Диспечерският и контролният център са на денонощен режим на работа. Сигналите от охраняваните обекти постъпват едновременно, в реално време. Алармените сигнали от обектите се предават безжично – по радиоканал. Фирмата разполага със самостоятелна централизирана радиоохранителна система за получаване на информация от охраняваните обекти, ползвайки  паралелно три отделни радиочестоти. Връзката между диспечерският център и автопатрулните екипи е надеждна и разрешена от КРС. Всички централни съоръжения на „ЕЛЕКТРА-СОД” ООД са дублирани, работещи в стенд-бай режим. Действията на дежурните оператори се контролират чрез запис на радио тракта. Управител на фирмата е инж. Ясен Михайлов.

Print Friendly, PDF & Email