Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари

Адрес: с. Баните, област Смолян п.код 4940, ул. „Родопи“ № 1 GSM: 0878 747 700

Ob6to_logo„Ековат България“ ЕООД е регистрирано през март 2010 г. от Окръжен съд – Смолян. Притежава Лиценз № 2434/07.02.2013 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Основен предмет на дейност на дружеството са изграждане, поддържане и експлоатация на съоръжения за производство на електроенергия, проучвания, ремонтна дейност, въвеждане в експлоатация, координация на строителен процес и др. Собственик и управител на фирмата е Румен Велинов Фиданов.

Print Friendly, PDF & Email