Адрес: Стара Загора

Териториален обхват: Стара Загора

Дейности по ЗМВР: сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители

Print Friendly, PDF & Email