Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари

Адрес: София 1756, ул. Лъчезар Станчев № 3, БИЗНЕС ЦЕНТЪР Литекс Тауър, ет. 3 тел. (02) 955 71 71; (02) 439 10 40 факс: (02) 955 68 68
E-mail: office@asp-bg.com

www.asp-bg.com

ASP„ASP” Ltd е правоприемник и продължител на успешната история на „АСО-ПИРЕЛИ” ЕООД.  Наименованието на дружеството и търговската марка е абревиатура от английското наименование “Agency of Security and protection” или в превод на български език „Агенция за сигурност и охрана”. От началото на  март 2012 г. компанията e с ново име и визия.   В близо 20-годишната си история АСО-ПИРЕЛИ наложи на пазара на услугите за сигурност и охрана висок стандарт за качество и професионализъм. Това ще бъде неизменна част и от пътя на „ASP” Ltd. Новият профил на компанията е израз на цялостната иновативна концепция за бизнес развитие. Промяната на името и фирменото лого са първите стъпки по този избран нов път, в който компанията ще се стреми да бъде отличим и предпочитан бизнес партньор. Насочеността е да работи за изграждането на силна марка с ясно изразена корпоративна идентичност. Управител на компанията е Петър Димитров Миланов.

Print Friendly, PDF & Email