Териториален обхват: София – Град, Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари

Адрес: София, 1463, бул. „Прага“ № 23, тел. 02/ 953 34 94, факс:  02/ 953 35 65
GSM: 0898 688 320   е-mail: info@egida-sofia.com

http://www.egida-sofia.com/

EgidaОбщинска охранителна фирма „Егида София“ ЕАД е създадена с решение №5 по Протокол №34/21.10.1997г.на Столичния общински съвет, със 100% общинско имущество и е регистрирана като търговец по смисъла на Търговския закон с решение на СГС по ф.д. №4734/1998г. Дружеството разполага с високотехнологична централизирана система за наблюдение на обекти. Монтажът и поддръжката на алармената система се извършва от специализирани екипи на фирмата. Дружеството охранява някои от обектите с изключително значение за сигурността на столицата и изпълнява специално възложени задачи при кризисни ситуации и военновременно обслужване. По важните от тези обекти са: ТЕЦ-ове, ВОЦ, каси на Топлофикация, Централна Автогара и др. Дружеството притежава собствен транспорт – патрулни коли – за самоконтрол и оказване на помощ по всяко време на денонощието при необходимост, както и с бронирани автомобили джип “Чероки” за осъществяване на охраната при транспортиране на ценни пратки и товари.

Print Friendly, PDF & Email