Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия

Адрес: София, район „Лозенец“, ул. „Голо бърдо“ № 8, ет. 1, ап. 6 тел.: 02/416 0279 GSM: 0894 643 441

факс: 02/418 5892

http://www.securityesg.com/

E.S.G.Security„Е.С.Г. Еуропеан Секюрити груп“ ЕООД е регистрирано през април 2007 г. от СГС. Притежава Лиценз № 1219/05.11.2007 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. ESG е основана от сливането на две фирми-лидери в сектора на охраната и разследванията в Италия: STUDIO UNO и EUROPE UTD. Силата на тези две предприятия е, че разчитат само на високо квалифициран персонал, който е обучен директно и координиран от състав професионалисти с доказан опит. Двете фирми са ръководени от двамата собственици, които са посветили целия си професионален живот на еволюцията на тези предприятия, довеждайки ги на европейско ниво в тяхната категория и на вниманието на международните медии: Джовани Сгамбеллоне и Арналдо Пачифичи. „Е.С.Г. Еуропеан Секюрити груп“ ЕООД извършва в България охранителна и детективска дейност, търговия със специализирана техника за охрана и видеонаблюдение, сервизно обслужване и др. Управител на дружеството е Джованни Сгамбеллоне.

Print Friendly, PDF & Email