Териториален обхват: София – град

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, район Искър, 1582, ж.к. „Дружба-2“, бл. 519, вх. А, ет. 4, ап. 16

GSM: 0878 803 640 e-mail: g_sakarev@abv.bg

Ob6to_logo„Джи ес секюрити“ ЕООД е регистрирана през януари 2012 г. в София. Притежава Лиценз № 2474/28.03.2013 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на София и Софийска област. Фирмата извършва доставка, търговия, изграждане и поддържане на сигнално-охранителни системи, физическа охрана на обекти на физически и юридически лица, охрана със СОТ и др. Собственик и управител на дружеството е Георги Костадинов Сакарев.

Print Friendly, PDF & Email