Териториален обхват: София – Град

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, ул. Родопски извор №59 Г  тел.: 02 – 417 9000; GSM: 0897 075 526

http://gsmsecurity.bg

GSM SecurityФирма  „Джи Ес Ем Секюрити“ ЕООД е създадена от група експерти в охранителния бизнес, с богат опит във водещи охранителни компании. Основателите са хора, които са работили още през 80-те години в държавните структури на тогавашния полицейски СОД. Името е абревиатура и означава „Глобално Управление на Сигурност“ (Globul Security Management). Фирмата е развивала и усъвършенствала тези практики според изискванията на клиентите и криминогенната обстановка в страната. Нейна първа и най-важна задача като компания, която ще инвестира в техника и съоръжения е да се пребори с така нареченото „заглушаване“ на охраняваните обекти. Собственик и управител на фирмата е Димо Митков Давидков.

Print Friendly, PDF & Email