Териториален обхват: София – град

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, 1505 бул. „Мадрид“ № 50 ет. 1 оф. 1

тел.: 02/986 56 57  факс: 986 56 57  GSM: 0898 451 452  e-mail: rgconsult@abv.bg

Ob6to_logo„Джи ен секюрити“ ЕООД е регистрирана през декември 2009 г. в София. Притежава Лиценз № 1490/02.03.2010 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на София. Фирмата извършва охранителна дейност, обучение, организация и курсове за повишаване на квалификацията в областта на охраната и сигурността; дейности в областта на техническите системи за сигурност; търговско предлагане на консултантски и всякакъв друг вид услуги за населението и предприятията; търговска дейност в областта на маркетинга и рекламата; покупко-продажба, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба, лизинг; комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки и др. Собственик и управител на дружеството е Георги Иванов Данаилов.

Print Friendly, PDF & Email