Териториален обхват: Варна, Република България

Дейности по ЗМВР: сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: Варна, район „Приморски“, ул. „Подполковник Калитин“ № 31, ет. 5, ап. 9

тел.: 052/600 376  тел./факс: 052/600 110  e-mail: s.yordanov@dyayan.com

Dqqn-C„Дяян-С“ ЕООД е регистрирано през март 2012 г. във Варна. Фирмата извършва консултантска дейност в областта на пожарообезопасяването, проектиране, конструиране, изработване и сервиз на пожарогасителни и пожароизвестеителни системи и техника, външна и вътрешна търговска дейност, технически услуги, посредническа, предприемаческа и лизингова дейност, транспорт на товари и пътници. Собственик и управител на дружеството е Стилиян Илиев Йорданов.

Print Friendly, PDF & Email