Териториален обхват: Пазарджик

Дейности по ЗМВР: противопожарно обезопасяване

Адрес: Пазарджик, 4400 ж.к. „Главиница“

тел.: 034/401 202, факс: 034/449 000, е-mail: trakia@duropack.bg

http://www.duropack.bg/

DUROPAK TRAKIYA PAPIR„Дуропак Тракия папир“ АД е регистрирано през април 1991 г. в Пазарджик. Фирмата извършва производство на хартии, картони и изделия от хартия и картон. „Дуропак Тракия папир“ АД е част от австрийския консорциум със седалище във Виена „Дуропак груп“. Представляващи дружеството са Атанас Димитров Калудов и Даринка Маркова Деспотова.

Print Friendly, PDF & Email