Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на ценни пратки и товари

Дейности по ЗМВР: (поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове)

Адрес: София, 1000 ул. „Алабин” №38 тел. 985 36 15 и 985 36 17 е-mail: dsk_trans@dsktranssecurity.bg

www.dsktranssecurity.bg

DSK TransSecurity„ДСК – Транс Секюрити“ ЕООД е учредено през декември 2002 г. в гр. София.  Дружеството е член на банковата група ОТП. Извършваните услуги от „ДСК – Транс Секюрити“ ЕООД са структурирани организационно в следните  основни направления: транспорт и охрана на ценни пратки, парични средства и товари; обслужване на АТМ; физическа охрана на обекти; сигнално-известителни системи и структурни кабелни системи; кеш операции. „ДСК – Транс Секюрити“ ЕООД задоволява основно потребностите на „Банка ДСК“ ЕАД по отношение на комплексното обслужване на АТМ, Кеш операциите и инкасовата дейност. Дружеството е основен изпълнител при проектиране и изграждане на структурни кабелни системи и сигнално-известителни охранителни системи в клоновете и офисите на Банка ДСК. Управител на дружеството е Георги Стоядинов Тасев.

Print Friendly, PDF & Email