Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, район Красно село, 1680, ж.к. „Борово“, бл. 229, вх. 1, ет. 14, ап. 67

тел./факс: 02/859 1289 GSM: 0878 600 949

DS_gard„ДС Гард“ ЕООД е регистрирано през февруари 2013 г. в София. Притежава Лиценз № 2450/19.02.2013 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Предмет на дейност на фирмата са извършване на охранителна дейност, предоставяне на охранителни и детективски услуги, транспортна дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и лизингови сделки и др. Собственик и управител на дружеството е Кирил Николов Иванов.

Print Friendly, PDF & Email