Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, 1582 ж.к. „Дружба” 2, бл. 202, ап. 51  тел.: 02/978 97 28

е-mail: ivan_peshkov@abv.bg

Ob6to_logo„Дружество за охрана и сигурност Партнер“ ЕООД притежава Лиценз № 451/02.12.2004 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Предмет на дейност на фирмата е охрана на физически лица и тяхното имущество; охрана на имуществото на юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти; охрана на имуществото на юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти с технически средства. Собственик и управител на фирмата е Иван Владимиров Пешков.

Print Friendly, PDF & Email