Адрес: София

Териториален обхват: София – Град, Република България

Дейности по ЗМВР: противопожарно обезопасяване, сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители

Print Friendly, PDF & Email