Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: Горна Оряховица, ул. „Страцин“ № 7 ет. 3 тел. 062/670208 факс: 062/670208

Велико Търново, ул. „Георги Измирлиев“, 2А  GSM: 0886 621 752

е-mail: office@digitronbg.com

http://www.digitronbg.com

DigitronФирма „Дигитрон” ЕООД е създадена през 2007 г. Фирмата е специализирана в областта на системите за сигурност. Предлага проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и поддържане на системи за сигурност, създавайки целия процес от идеята за специфичния начин на изграждане на всеки обект до осигуряване на желаната от клиента защита. Обхватът на фирмените дейности на „Дигитрон” ЕООД в част пожароизвестяване е съобразен с изискванията на действащите стандарти и наредбите на одобряващите организации. Собственик и управител на дружеството е Цветанка Стоянова Стоянова.

Print Friendly, PDF & Email