Териториален обхват: Стара Загора, Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Дейности по ЗМВР: поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: Стара Загора, ул. „Ген. Гурко“ № 67А, ет.2, ап.4 тел.: 042/602 733 и 042/643 917

GSM: 0897 923 612 е-mail: starazagora@dscbg.com

http://www.dscbg.com

DSC-2„Дигитални системи за сигурност“ ООД е регистрирано през 1997 г. от Окръжен съд – Стара Загора. Притежава Лиценз № 70/30.04.2004 г. за извършване на ЧОД на територията на област Стара Загора. Предметът му на дейност е търговия, инженеринг и спедиция на сигнално-охранителна, пожароизвестителна и друга техника, производство на централизирани съоръжения за оборудване на мониторинг център и др.  Има представителства в над 30 града в страната. В охранителен аспект извършва СОД, инкасова дейност и др. Управител на дружеството е Красимир Станчев Желев.

Print Friendly, PDF & Email